Кратък фирмен профил

Москов и син ЕООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Рачка 9, бл. 14, вх. A, ет. 3, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831744325
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
Предмет на дейност: Производство и търговия с парфюмерийни и козметични продукти, както и всякаква стопанска дейност не забранена със закон
 

Не са достъпни новини.