Кратък фирмен профил

Петрол АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
хотел "Ловеч", ул. Търговска No 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831496285
Капитал (лв.): 109 249 612
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 08.11.2018 
Предмет на дейност: Пласментно - снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тяx сервизна дейност. отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, както и преотдаване на такива имущества, както и производство на електрическа енергия.
 


Новини

  стр. 1 / 147   стр.    
08.11.2018: Загубата на "Топливо" АД нараства с 26% на годишна база до 3,3...
31.10.2018: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
05.10.2018: Петрол АД-София (5PET) В БФБ АД са постъпили материали за...
05.10.2018: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи копие от...
30.08.2018: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
31.07.2018: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
10.07.2018: Петролната асоциация обвини Валери Симеонов, че се явява лобист...
27.06.2018: Петрол АД-София (5PET) На проведено редовно ОСА от 20.06.2018...
31.05.2018: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
16.05.2018: Петрол АД-София (5PET) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 294 пъти
[2016: 1 063, 2015: 632, 2014: 448, 2013: 897, 2012: 2 090, 2011: 1 321, ... ]