Кратък фирмен профил

Огнеупорни глини АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
Индустриална зона Запад
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114003406
Капитал (лв.): 750 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на глина и каолин
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.05.2020 
Предмет на дейност: Добив и преработка на нерудни минерални суровини, строителство на минни обекти, инженеринг, извършване на вътрешна и външно търговска дейност, сделки и дейности в производството и търговията със стоки и услуги, в страната и зад граница, самостоятелно и в съдружие, при спазване на всички законови изисквания, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
16.05.2013: Правителството предостави на „НВГ Кариери” ООД 35-годишна...
13.02.2013: “Каолин” АД отчита нетни приходи от продажби на консолидирана...
10.11.2009: РАЗРЕШЕНИЕ № 57 от 13 октомври 2009 г. за търсене и проучване на...
21.05.2009: Огнеупорни глини АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
06.01.2009: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.12.2008: Приходите от продажби на "Каолин" са се увеличили с 26% до 108.2...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Огнеупорни глини" - АД, Плевен, на...
24.01.2007: Русенският окръжен съд вписа увеличението на капитала на...
18.12.2006: Около 20% вероятно ще бъдат свободно търгуемите акции на...
12.12.2006: РЕШЕНИЕ № 262 от 16 ноември 2006 г. На основание чл. 55, ал. 1,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 943 пъти
[2016: 722, 2015: 78, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 334, 2011: 253, ... ]