Кратък фирмен профил

Гюров трейд ЕАД - София


Контакти

София, 1606
ул. Владайска 23, ет. 3, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203103146
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 29.07.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия на изделия от други метални и неметални суровини и материали. откриване на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност, търговско посредничество и представителство, както и други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.