Кратък фирмен профил

Фонио трейд АД - София


Контакти

София, 1463
ул. Хан Аспарух 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203133520
Капитал (лв.): 340 675
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Общи събрания: Последно - 20.05.2019 
Предмет на дейност: Внос и търговия на едро с медицински изделия, както и всяка друга дейност незабранена със закон, а за тези, за които се изисква разрешителен режим - по законоустановения ред.
 

Не са достъпни новини.