Кратък фирмен профил

Топлофикация - Плевен ЕАД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
Източна индустриална зона 128
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114005624
Капитал (лв.): 19 841 688
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на топлинна енергия
Лицензи и сертификати:  Произв. на електро- и топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.02.2018 
Предмет на дейност: Производство, разпределение и пласмент на топло- и електроенергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи, ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 32   стр.    
05.06.2020: Цената на парното пада средно с 14% Цената на парното и...
02.06.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
02.06.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление относно извършено лихвено...
02.06.2020: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) В БФБ е постъпила...
02.06.2020: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) На основание чл. 75, ал....
19.05.2020: Във връзка с получено уведомление относно неизвършено лихвено...
19.05.2020: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) В БФБ е постъпила...
19.05.2020: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) На основание чл. 75, ал....
19.05.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
08.05.2020: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) Във връзка с настъпване...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 320 пъти
[2016: 723, 2015: 205, 2014: 134, 2013: 268, 2012: 568, 2011: 418, ... ]