Кратък фирмен профил

Арома АД - София


Контакти

София, 1271
ул. Кирил Благоев 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831643066
Капитал (лв.): 15 491 829
 
 
 

Отрасъл: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2017  Предстоящо - 29.06.2018 
Продукти и услуги:
Производство на козметични продукти за грижа за тялото, кожата и косата.
Предмет на дейност: Производство и търговия на пасти за зъби, козметични и парфюмериини продукти, суровини и опаковки за тях, производство и търговия с всички допълнителни и спомагателни продукти за това производство както и проектиране изграждане и експлоатация на производствени звена за гореспоменатите продукти, закупуване, оформяне, изменение отдаване и преотдаване наемане и експлоатация под каквато и да е форма на всякакви движими и недвижими имоти и на всякакви стопански активи стоки и права, които са свързани с дейността на Дружеството, придобиване и управление на участия или акции дялове в дружества или предприятия, чиито предмет на дейност е сходен или свързан с предмета на дейност указан по -горе или е от естество да подпомогне неговото осъществяване, финансиране на такива предприятия или дружества, участие в управлението на гореспоменатите дружества, както и участия във финансови дружества, изпълнение на всякакви дейности или проучвания от административен технически търговски и финансов характер от името на предприятията, в които е съдружник или от името на трети лица, създаване на агенства, представителства в страната и чужбина, рекламна дейност, транспортна, дейност както и всяка друга, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 52   стр.    
25.05.2018: Арома АД-София (6AR) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
21.05.2018: Дестилериите ще изкупят максимално количество розов цвят,...
16.05.2018: Дестилерия за етерични масла правят в Долна Липница, а...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
13.10.2017: Китайска компания започва производство на колаген с българско...
07.07.2017: Бум на насажденията с лавандула в Добричко, в сравнение с м.г.,...
29.06.2017: Арома АД-София (6AR) На проведено на 28.06.2017 г. редовно ОСА...
29.06.2017: Арома АД-София (6AR) На проведено редовно ОСА от 28.06.2017 г....
22.05.2017: Арома АД-София (6AR) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
04.10.2016: Бумът на лавандулата може да се използва и в туризма България...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 924 пъти
[2016: 865, 2015: 576, 2014: 355, 2013: 710, 2012: 1 690, 2011: 901, ... ]