Кратък фирмен профил

Симид София ООД - София


Контакти

София, 1331
Околовръстен път No 774
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175110255
Капитал (лв.): 22 055 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Предмет на дейност: Производство, транспорт и търговия със стоки и услуги за населението, вкл. с хляб, хлебни и сладкарски изделия, откриване на търговски обекти, транспортни услуги, вътрешен и международен транспорт, както и всякакъв вид стопанска дейност с изключение на забранената със закон или друг нормативен акт.
 

23.12.2015: През 2014 г. продажбите на хляб, произведен в България, са почти...
16.12.2015: Група от свързани фирми държи 23% от пазара на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати