Кратък фирмен профил

Пазар за плодове, зеленчуци и цветя АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
бул. Старозагорско шосе
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119048540
Капитал (лв.): 15 326 480
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Тържище
Общи събрания: Последно - 30.06.2020 
Предмет на дейност: Отдаване под наем на оборудване, търговски площи и съоръжения за осъществяване на нормална търговска дейност в страната и за износ от производителя, търговци, посредници и "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" - АД, Сливен, услуги със съоръжения за сортировка, дообработка и пакетиране на селскостопанска продукция и цветя, транспортни услуги, осигуряване на технически условия и отдаването им под наем за осъществяване на инфраструктурна дейност, пощенски услуги, банкови офиси и рекламно-маркетингови услуги, организиране на стоково тържище.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
23.11.2009: Пазар за плодове, зеленчуци и цветя АД - Сливен свиква...
14.05.2009: Пазар за плодове, зеленчуци и цветя АД - Сливен свиква Годишно...
22.08.2008: Съветът на директорите на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя"...
19.02.2008: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.11.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.11.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.09.2007: Съветът на директорите на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя"...
09.03.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.01.2007: "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" - АД, Сливен, на основание...
10.11.2006: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 609 пъти
[2016: 578, 2015: 69, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 225, 2011: 164, ... ]