Кратък фирмен профил

ГРИППА АД - Ботевград


Контакти

Ботевград, 2140
ул. Цар Освободител 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121267178
Капитал (лв.): 9 060 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на опаковки от пластмаси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 28.05.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия с опаковки от полимерни материали, развитие на технологии и инженерингова дейност, производство на инструменти и инструментална екипировка, свързана с дейността, търговски операции, свързани с дейността, международен и вътрешен транспорт и спедиторски у слуги, всякакви други дейности незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
27.02.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.11.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.10.2006: Надзорният съвет на "Гриппа" - АД, Ботевград, на основание чл....
12.09.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
26.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
18.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.04.2005: Надзорният съвет на "Гриппа" - АД, София, на основание чл. 223...
23.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
22.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
31.08.2001: Надзорният съвет на "Грайнер - Диппа" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 594 пъти
[2016: 589, 2015: 55, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 263, 2011: 135, ... ]