Кратък фирмен профил

Топлофикация Русе ЕАД - Русе


Контакти

Русе, 7009
ул. ТЕЦ - Изток 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117005106
Капитал (лв.): 28 349 152
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на топлинна енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Сертификат ISO 27001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.09.2009 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основната дейност, както и всякаква друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
21.02.2018: Топлофикация-Русе минава на слънчева енергия през лятото През...
19.02.2018: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) В БФБ-София АД е постъпило...
31.01.2018: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) Уведомление от дружеството...
29.01.2018: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) Топлофикация-Русе ЕАД-Русе ...
29.01.2018: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) Топлофикация-Русе ЕАД-Русе...
21.12.2017: КЗК проверява държавната "Булгартрансгаз" за злоупотреба с...
05.12.2017: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) Уведомление за издаден LEI...
30.11.2017: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) В БФБ-София АД е постъпил...
15.11.2017: ТЕЦ съхранявали в складовете си нормативно определените...
30.10.2017: Срокът от шест месеца за подаване на заявления за дерогация от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 586 пъти
[2016: 331, 2015: 201, 2014: 94, 2013: 189, 2012: 454, 2011: 465, ... ]