Кратък фирмен профил

Топлофикация Русе АД - Русе


Контакти

Русе, 7009
ул. ТЕЦ - Изток 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117005106
Капитал (лв.): 28 349 152
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на топлинна енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Публично дружество Сертификат ISO 27001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2022 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основната дейност, както и всякаква друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 57   стр.    
30.01.2023: Топлофикация-Русе АД-Русе (T0F1) Топлофикация-Русе АД-Русе...
30.01.2023: Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR) Топлофикация-Русе АД-Русе...
29.11.2022: Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR) Топлофикация-Русе АД-Русе...
16.11.2022: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) В БФБ е постъпил доклад по...
16.11.2022: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) В БФБ АД е постъпила...
31.10.2022: Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR) Топлофикация-Русе АД-Русе...
28.10.2022: Топлофикация-Русе АД-Русе (T0F1) Топлофикация-Русе АД-Русе...
19.10.2022: „Флай Пауър“ ЕООД инвестира в иновативна инсталация за...
31.08.2022: Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR) Топлофикация-Русе АД-Русе...
22.08.2022: Топлофикация-Русе АД-Русе (T0F1) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 042 пъти
[2016: 1 787, 2015: 201, 2014: 94, 2013: 189, 2012: 454, 2011: 465, ... ]