Кратък фирмен профил

Месо и месни продукти Жар ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Войнишка No 5, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202021657
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо, без месо от домашни птици
Предмет на дейност: Производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки и услуги в страната и чужбина, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.
 

Не са достъпни новини.