Кратък фирмен профил

Пи Ви Консулт ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200992683
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на други инсталации
Предмет на дейност: Разработване, реализация и обслужване на проекти за възобновяеми енергийни източници и всякаква друга дейност, незабранена от българското законодателство.
 

Не са достъпни новини.