Кратък фирмен профил

Ленокс груп ЕООД - Стряма


Контакти

Стряма, 4142
Васил Левски No 82
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201773518
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на метални конструкции и части от тях
Предмет на дейност: Производство на алуминиеви профили, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; рекламни; информационни; или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; както и извършване на всички останали търговски дейности и услуги, които не са забранени от законодателството на република българия
 

Не са достъпни новини.