Кратък фирмен профил

Балкан Плант Сайънсис ООД - Вакарел


Контакти

Вакарел, 2060
жк Ханове 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102930793
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство и търговия с торове /органични, неорганични/, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни и лицензионни сделки, превозни и спедиционни сделки, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки и сделки по предоставянето на други услуги, търговско представителство и посредничество, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, складови сделки, стоков контрол, както и всички останали незабранени от закона дейности, организирани като предприятие, което по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.
 

Не са достъпни новини.