Кратък фирмен профил

Табако Трейд Варна ООД - Варна


Контакти

Варна, 9010
ул. д-р Василаки Пападополу No 44, ет. 1, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201983299
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с тютюневи изделия
Предмет на дейност: Търговия с тютюневи изделия, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален и преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана.
 

Не са достъпни новини.