Кратък фирмен профил

Брайт инженеринг ООД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе,133 БИЦ Изот, ет. 6, офис 616а
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103327353
Капитал (лв.): 105 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина; импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини; представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; мениджмънт; консултантски услуги; сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството; проектиране и въвеждане в експлоатация на инсталации, сгради и съоръжения, турбини, компресори и друго динамично оборудване; строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност; поддръжка на съоръжения; туризъм, хотелиерство и ресторантъорство, след лиценз; транспортни услуги; производство и търговия със селскостопански услуги и промишлени изделия; производство и ремонт на машини, прибори, съдове под налягане, софтуер; проектиране, изграждане, пуск и настройка на системи и инсталации в сферата на индустриалната автоматизация.
 

16.08.2016: "Енергоремонт холдинг" спечели поръчка за ремонт на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 99 пъти
[2024: 99, ... ]