Кратък фирмен профил

Юсис ООД - София


Контакти

София, 1303
ул. Брегалница 43, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831633773
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Детективска и охранителна дейност
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Предмет на дейност: Въоръжена охрана на банки, други обекти и физически лица, проектиране и монтиране на техническа защита в охраняваните обекти, компютърна защита при обработка на икономическа и банкова информация, консултантски анализи и експертизи в областта на банковата сигурност и защита на банкова информация, провеждане на курсове за квалификация и обучение, свързани с дейността на дружеството, , работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, други дейности, които не противоречат на действуващото законодателство и са в интерес на дружеството.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
23.03.2017: С две големи cделки за меcец бpаншът cе окpyпнява Над 1 млpд....
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
13.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
22.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
21.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 106 пъти
[2016: 271, 2015: 66, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 229, 2011: 126, ... ]