Кратък фирмен профил

Мултимес Фарм АД - Лясковец


Контакти

Лясковец, 5140
м. Клена, Оборище 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203384832
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 25.02.2019 
Предмет на дейност: Търговия с хранителни и промишлени стоки, организация и мениджмънт на дъщерни дружества, франчайзинг, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредниечство, маркетингова, консултантска, дизайнерска и производствена дейност, проучвателна, проектантска, инвестиционна и предприемаческа дейност, строителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем или предоставяне за ползване на недвижими имоти и движими вещи, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, други дейности, незабранени от закона.
 

08.01.2020: Изграждат свинеферма край Лясковец Свинеферма предстои да бъде...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати