Кратък фирмен профил

Анимус холдинг АД - Петрич


Контакти

Петрич, 2850
ул. Княз Борис I No 15, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203417878
Капитал (лв.): 950 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 14.08.2019 
Предмет на дейност: Осъществяване в страната и чужбина на търговия със стоки и услуги; търговско представителство и посредничество; финансови и инвестиционни консултации; комисионни, спедиционнн, превозни, складови и лицензионни сделки; рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; лизинг и други дейности незабранени от закона; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации ; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва ; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 

Не са достъпни новини.