Кратък фирмен профил

МИК Балкантон АД - София


Контакти

София, 1612
ул. Хайдушка поляна 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121124618
Капитал (лв.): 282 792
 
 
 

Отрасъл: Издаване на звукозаписи
Общи събрания: Последно - 31.01.2020 
Предмет на дейност: Създаване, запис и тиражиране на художествени, публицистични, научни и други произведения на различни звуконосители и създаване на печатни произведения в областта на музиката, звукозаписни услуги на населението, импресарска дейност, търговия, внос, износ, реекспорт, комисионна търговия, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
21.04.2010: Балкантон АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
18.05.2009: Балкантон АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
03.06.2008: Балкантон АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
28.09.2007: Съветът на директорите на МИК""Балкантон" - АД, София, на...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.02.2007: Съветът на директорите на МИК "Балкантон" - АД, София, на...
05.05.2006: Съветът на директорите на МИК "Балкантон" - АД, София, на...
25.02.2005: Съветът на директорите на МИК "Балкантон" - АД, София, на...
19.03.2004: Съветът на директорите на МИК "Балкантон" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 169 пъти
[2016: 454, 2015: 54, 2014: 45, 2013: 90, 2012: 192, 2011: 104, ... ]