Кратък фирмен профил

Югозападно Държавно Предприятие ДФ - Благоевград


Контакти

Благоевград, 2700
ул. Зора 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201627506
Капитал (лв.): 21 033 811
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Предмет на дейност: 1. изпълнение на горскостопански планове за горските територии – държавна собственост; 2. изпълнение на ловностопански планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства; 3. изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии; 4. организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост; 5. организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; 6. поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; 7. организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост; 8. създаване на нови гори върху земеделски територии; 9. опазване на горските територии - държавна собственост; 10. предоставяне и извършване на обществени услуги; 11. други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени на държавното предприятие от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
23.01.2020: Югозападно държавно предприятие с иновативен проект за...
05.06.2019: Близо 400 000 контейнерни фиданки са произведени в горския...
04.04.2019: В държавния горски разсадник - село Локорско, Софийско,...
15.02.2019: Горските се заканиха да сезират прокуратурата заради нарушенията...
29.11.2018: Отнеха двореца ”Кричим” от управление на НСО С Решение № 764 от...
25.10.2018: Правителството ще стопанисва резиденция „Бояна“ Правителството...
08.06.2018: Шведи доставят поточна линия за фиданки на ЮЗДП Югозападното...
09.03.2018: След протест спряха търговете за продажба на...
18.05.2017: Предават в реално време търговете за дървесина в ЮЗДП От 1 юни...
29.03.2017: Строежът на лот от "Струма" налага сеч в горски територии От...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати