Кратък фирмен профил

Агрария сървиз ЕООД - Свищов


Контакти

Свищов, 5250
ул. "33-ти Свищовски полк No 110
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200259550
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: Изграждане на трайни насаждения; производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция; извършване на услуги със земеделска техника; консултанска дейност; други дейности и услуги, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.