Кратък фирмен профил

Пирин елит имоти 2019 ООД - Разлог


Контакти

Разлог, 2760
ул. Христо Ботев No 2, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205497316
Капитал (лв.): 876 310
 
 
 

Отрасъл: Хотели и ресторанти
Общи събрания: Последно - 14.01.2019 
Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агентство, хотелиерство и ресторантъорство, туристическа и туроператорска дейност, проектно – консултантска и строително монтажна дейност, ремонтна дейност, консултантски и инженерингови услуги, търговия с недвижими имоти, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки, внос и износ на стоки, строителни материали, машини, оборудване, изделия и всякакви други дейности, незабранени от закона. в случай, че за някоя от дейностите се изисква лиценз или разрешително, тя ще се осъществява след получаване на съответните лицензи и разрешителни.
 

Не са достъпни новини.