Кратък фирмен профил

Евро Стийл Трейд ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
бул.Кукленско шосе No 35, офис 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203039195
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Рециклиране на метални отпадъци
Предмет на дейност: Търговия с метали и метални изделия; търговия с отпадъци от черни и цветни метали, търговия със стоки в преработен и необработен вид, дейности с отпадъци, консултантска, посредническа, комисионна дейност, икономически и стратегически анализи, покупко - продажба на търговски дружества, вътрешна и външно - търговска дейност, мениджмънт и маркетинг, както и всяка друга дейност незабарена от закона.
 

Не са достъпни новини.