Кратък фирмен профил

Балчо инвестмунт груп АД - Лозен - СГ


Контакти

Лозен - СГ, 1151
ул. Съединение 224
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203548931
Капитал (лв.): 1 198 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Производство и преработка на селскостопанска продукция, вътрешна и външна търговия със селскостопански продукти в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност с всякакви стоки, разрешени от закона; Покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица; Предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, включително счетоводни услуги, социологически проучвания, възлагане и извършване на анализи; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги
 

Не са достъпни новини.