Кратък фирмен профил

Пентакъмпани АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги Бенковски 14, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203658176
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 28.06.2019  Предстоящо - 09.09.2019 
Предмет на дейност: Осъществяване на търговска дейност, производство, преработка и търговия на изделия от леката промишленост, собствено производство и всички производствени и търговски дейности, свързани с основната: внос, износ, реекспорт, бартерни сделки и други, специфични дейности в областта на текстилната промишленост и по-специално в областта на облеклото, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, включително превоз на пътници и товари в страната и чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, външноикономическа и външнотърговска дейност, консултантски и маркетингови услуги; посредничество, представителство и агентство на лица или на местни или чуждестранни дружества в страната или в чужбина; проучвания и пазарно изследване; покупка, продажба и отдаване под наем и управление на движимо и недвижимо имущество; покупко-продажба, внос и износ на стоки, както и всички други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.