Кратък фирмен профил

Роса М АД - София


Контакти

София, 1404
ж.к. Стрелбище, бл. 91, вх. Б, ап. 33,
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121378196
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 28.07.2019 
Предмет на дейност: Търговска дейност, производство и реализация на хранителни продукти, представителство, посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

17.10.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
13.10.2000: Месец май 14. 80 % от регистрирания капитал на "Роса" - АД,...
29.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
30.06.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
25.02.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
14.11.1997: Съветът на директорите на "Роса - М" - АД, София, на основание...
08.08.1997: Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на...
08.08.1997: Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 398 пъти
[2016: 279, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 62, 2011: 2, ... ]