Кратък фирмен профил

Дерма инженеринг 1997 АД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Любен Боянов 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107027570
Капитал (лв.): 140 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на лицеви кожи
Общи събрания: Последно - 15.05.2019  Предстоящо - 21.09.2020 
Предмет на дейност: Производствена дейност, изкупуване, обработка и търговия със сурови кожи, спомагателни материали за кожарската промишленост, конфекция, инженерингова дейност, търговия в страната и в чужбина, както и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
09.04.2010: Дерма инженеринг-1997 АД - Пазарджик свиква Годишно общо...
13.08.2009: Дерма инженеринг-1997 АД - Пазарджик свиква Извънредно общо...
13.08.2009: Дерма инженеринг-1997 АД - Пазарджик свиква Годишно общо...
13.08.2009: Дерма инженеринг-1997 АД - Пазарджик свиква Извънредно общо...
28.05.2008: Дерма инженеринг-1997 АД - Габрово свиква Извънредно общо...
28.02.2008: Дерма инженеринг-1997 АД - Габрово свиква Годишно общо събрание...
29.10.2002: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
29.10.2002: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
23.04.2002: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.04.2002: Съветът на директорите на "Дерма - инженеринг 97" - АД, Габрово,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 907 пъти
[2016: 366, 2015: 95, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 156, 2011: 72, ... ]