Кратък фирмен профил

Континентал Реал Естейт ЕАД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. "Цар Симеон" No 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203745340
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 08.09.2017 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, управление и разработване на проекти, свързани с недвижими имоти, строителство, производство или предоставяне на продукти или услуги свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство, предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, туристически услуги, хотелиерство и ресторантъорство, транспортна дейност в страната и чужбина, рекламна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.