Кратък фирмен профил

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
бул. Тутракан 100
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202339357
Капитал (лв.): 500
 
 
 

Отрасъл: Производство на стоманени тръби
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001
Предмет на дейност: Търговска и външно-търговска дейност, внос и износ - импорт, експорт и реекспорт, комисионни и бартерни сделки, търговско представителство и посредничество, пласмент на стоки, маркетингови проучвания и консултации, търговия с промишлени и непромишлени стоки, производство, преработка и реализация на стоки и извършване на услуги, покупка на стоки с цел последваща препродажба в първоначален и преработен вид, както и извършване на всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона, а за дейностите под лицензионен режим - след получаване на разрешение от компетентните органи.
 

Не са достъпни новини.