Кратък фирмен профил

Брюъри инвестмънт АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. „Ген. Гурко” No 107
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203808277
Капитал (лв.): 2 350 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 28.01.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. вътрешна и външна търговия. предприемачество, маркетинг, представителство и агентство. извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена /съответно лицензирана/ търговска дейност по смисъла на чл. 1 от търговския закон и другите действащи нормативни актове. друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.
 

Не са достъпни новини.