Кратък фирмен профил

Балканкар Реклама АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121539564
Капитал (лв.): 50 356
 
 
 

Отрасъл: Издаване на списания и други периодични издания
Общи събрания: Последно - 08.05.2020 
Предмет на дейност: Производство на рекламни материали и издателска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
18.12.2007: Съветът на директорите на "Балканкар реклама" - АД, София, на...
09.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.06.2006: Съветът на директорите на "Балканкар Реклама" - АД, София, на...
10.05.2005: Съветът на директорите на "Балканкар - Реклама" - АД, София, на...
20.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
06.08.2002: Съветът на директорите на "Балканкар реклама" - АД, София, на...
01.06.2001: Съветът на директорите на "Балканкар Реклама" - АД, София, на...
24.11.2000: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
24.11.2000: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 073 пъти
[2016: 499, 2015: 67, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 142, 2011: 58, ... ]