Кратък фирмен профил

Софтуерна компания КЪЩАТА ЕАД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ж.к. Братя Миладинови, бл. 117, вх. 6, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203944658
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Общи събрания: Последно - 06.06.2019 
Предмет на дейност: Консултантски услуги по организация, обслужване и управление на информационни системи и инсталиране на хардуер и софтуер, разработване, внедряване и сервиз на програмни продукти, информационни технологии, информационни и други консултантски услуги в областта на компютърния хардуер и софтуер, разработка, внедряване и инсталиране на софтуер, доставка на интернет услуги, комуникационна техника, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ресторантъорство и кафетерия, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, лизинг, външнотърговски сделки - импорт и експорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, външнотърговски сделки и маркетинг, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемаческа, посредническа и консултантска дейност, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.
 

Не са достъпни новини.