Кратък фирмен профил

Садина Плант ООД - Зелениково - Пд


Контакти

Зелениково - Пд, 4155
община Брезово
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201046604
Капитал (лв.): 600
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Предмет на дейност: Преработка на селско-стопански продукти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.