Кратък фирмен профил

Меркурий производство и пакетаж АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Балкан 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203968239
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 16.07.2019 
Предмет на дейност: Производство, търговия, пакетиране на храни и хранителни стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначелен, преработен или обработен вид в страната и чужбина, ремонт на битова техника и електронна апаратура, производство на разрешени стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейности, осъществяване на сделки по предоставяне на услуги - превозни, хотелиерски, рекламни, без книгопечат, информационни и импресарски, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, осъществяване на други дейности, след получаване на съответен лиценз, консултантски услуги и които не са забранени от закона.
 

Не са достъпни новини.