Кратък фирмен профил

Алпрос Трейдинг ЕООД - София


Контакти

София, 1000
бул. Александър Стамболийски 55, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202509699
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с облекло и обувки
Предмет на дейност: Международна търговия със стоки, както и всякакви други бизнес сделки и дейности, които не са забранени от закона (след получаването на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват).
 

Не са достъпни новини.