Кратък фирмен профил

Интер Карс България ЕООД - София


Контакти

София, 1000
бул. Цариградско шосе 115А, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201461828
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия с части и принадлежности за автомобили
Предмет на дейност: Внос и дистрибуция на резервни части и консумативи, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; пряко или косвено представителство пред митническите органи като митнически агент, покупка на стоки с цел да бъдат препродани в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, други сделки и търговска дейност, които не са забранени от действащото в република българия законодателство
 

Не са достъпни новини.