Кратък фирмен профил

Гласуоркс ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. "Северно от гара Филипово" No 32
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200651529
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия, тапети и почистващи препарати
Предмет на дейност: Производство, изкупуване и пласмент на метално-пластмасови, галванични покрития, металообработващи услуги и други услуги на граждани, фирми и организации; производство, реализация на изделия от пластамаса за промишлеността и бита. транспортни слуги с леки и товарни автомобили; импорт, експорт и реекспорт; търговия на едро и дребно с всички видове стоки; оказион; производство, изкупуване и пласмент на селскостопанска, животинска продукция и цветя и техните производни; шивашки услуги-изработка и пласмент на дрехи-обикновени и бутик, плетиво и бродерии; извършване на строителни, дърводелски, автомобилни, ел. услуги, електроника; фризъорство и козметика; аудио записи и пласмент; услуги с видео техника; ресторантъорство; кафе-аперитив; туризъм; хотелиерство; външно-икономическа дейност, производство и търговия, както и всички други дейности, незабранени от закон.
 

Не са достъпни новини.