Кратък фирмен профил

Черногор Агро ООД - Черногор


Контакти

Черногор, 7614
община Главиница
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118548489
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Произовдство, преработване и търговия със селскостопанска продукция, учредяване на публичен склад на зърно, съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи; производство и продажба на семена и посадъчен материал, търговия с торове и препарати за растителна защита ; спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност; диагностика и ремонт на машини, съоражения, оборудване и транспортни средства; селскостапнски и строителноремонтни услуги, всякакви други, незабранени от закона дейности .
 

Не са достъпни новини.