Кратък фирмен профил

Палети БГ ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Братя Бъкстон No 86, ет. 1, оф. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201492955
Капитал (лв.): 31 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Предмет на дейност: Производство и ремонт на палети; производство, обработка, преработване на дървени детайли и материали от дърво; търговия с дърва за огрев, пилети и въглища и брикети; търговска дейност в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, експорт, импорт и реекспорт, продажба на стоки от собствено производство, посреднически и комисионни услуги, транспортни услуги в страната и чужбина, както и всички дейности и услуги, които не противоречат на законите на република българия
 

Не са достъпни новини.