Кратък фирмен профил

Смарт Синерджи АД - София


Контакти

София, 1142
ул. Георги С. Раковски 189, ет. 3, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203975319
Капитал (лв.): 52 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 18.07.2019 
Предмет на дейност: Проектантска и консултантска дейност, разработване и управление на проекти, вътрешнотърговска, външнотърговска и дистрибуторска дейност, маркетингови проучвания, посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешен и международен туризъм, комисионна, рекламна и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.
 

Не са достъпни новини.