Кратък фирмен профил

Гранд хотел Смолян АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Васил Левски 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203973631
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и ресторанти
Общи събрания: Последно - 29.03.2019 
Предмет на дейност: Търговска дейност, хотелиерство, ресторантьорска и развлекателна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, туризъм, търговско представителство и посредничество, продажба на алкохол и цигари, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, консултантска, рекламна и информационна дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.