Кратък фирмен профил

Фокс Лазер ЕООД - София


Контакти

София, 1113
бул. Шипченски проход 18, Бизнес център "Галакси", офис 501
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131198403
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Механично обработване на метали
Предмет на дейност: Консултанска дейност, представителство, посредничество, лизинг, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги /след получаване на съответното разрешение/, машиностроителни услуги, сделки с интелектуална собственост, както и участие във всяка друга незабранена от закона стопанска дейност.
 

Не са достъпни новини.