Кратък фирмен профил

Ре Верк БГ ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Ангел Кънчев 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130552621
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с текстил
Предмет на дейност: Внос, износ, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, транспортна и спедиторска дейност, хотелиерска, туристическа, рекламни, информацонни, импресарски, програмни, преводни и консултантски услуги, лизинг, дейности свързани с покупка, строеж и продажба на недвижиим имоти с цел продажба, както и всички други дейности, незабранени от законодателството на република българия
 

Не са достъпни новини.