Кратък фирмен профил

Рави 2016 АД - София


Контакти

София, 1124
ж.к. Яворов, ул. Николай В. Гогол 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204063402
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 30.11.2018 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, развитие на инвестиционни проекти, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.