Кратък фирмен профил

ЖП инфраструктурно строителство АД - София


Контакти

София, 1616
ул. Околовръстен път 4 (зад OMV-Бояна)
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204070457
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Общи събрания: Последно - 22.05.2019 
Предмет на дейност: Строителство и ремонт на пътна и железопътна инфраструктура, инженерни съоръжения, газопроводи и електропроводи, вик мрежи, пречиствателни станции; строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; управление и отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; консултантска дейност; сделки с интелектуална собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност; извършване на транспортна дейност; както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. в случай че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 

Не са достъпни новини.