Кратък фирмен профил

Приста Комерс ООД - Свищов


Контакти

Свищов, 5250
ул. Цар Освободител 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201539426
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Внос, износ, реекспорт, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, ресторантъорски, хотелиерски и туристически услуги, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, складова дейност, консултантска, маркетингова и сервизна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, съхранение на вложено зърно и издаване на скадови записи, всякакви други дейност, незабранени от закона.
 

31.08.2016: Една добра година за консервната промишленост Браншът отчита...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати