Кратък фирмен профил

Айшеърс АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Сан Стефано 23 А, ет. 2, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204160821
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 08.03.2019 
Предмет на дейност: Продажба, покупка, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, строителни услуги, транспортна дейност, дистрибуция на стоки, рекламна и издателска дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона
 

Не са достъпни новини.