Кратък фирмен профил

Газо-енергийно дружество - Елин Пелин ЕООД - Елин Пелин


Контакти

Елин Пелин, 2100
бул. София 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175005806
Капитал (лв.): 5 869 500
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на газообразни горива
Предмет на дейност: Разпределение на природен газ на територията на община елин пелин /след издаване на лицензия/, изграждане и експлоатация на газови системи и мрежи, експлоатация на газови и нафтови котли, отоплителни инсталации, експлоатация на електрически инсталации и съоръжения, инкасаторска дейност, експлоатация на нови питейни водопроводи и всички дейности и услуги, незабранени със закон /след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв/
 

Не са достъпни новини.